اخبار
06

دانشگاه الزهرا در ميان 250 دانشگاه "عصر طلایي" رتبه‌بندی تايمز

دانشگاه الزهرا در ميان 250 دانشگاه "عصر طلایي" رتبه‌بندی تايمز

این رتبه بندی از سال 2017 آغاز به رتبه بندی دانشگاه‌ها کرده است که در جدیدترین نتایج منتشر شده (26 ژوئن) دانشگاه الزهرا برای نخستین بار با کسب رتبه 250-201، موفق به حضور در این رتبه بندی شده است.

این نظام دانشگاه هایی را که در فاصله زمانی ۱۹۴۵ تا ۱۹۶۷ تاسیس شده اند رتبه بندی می کند. نام این رتبه بندی از دوران طلایی در آموزش عالی جهانی که صفت بارز آن گسترش سریع دانشگاه ها و سرمایه‌گذاری بیشتر در تحقیقات علمی است، ریشه گرفته است.

رتبه بندی “عصر طلایی” حاوی 271 دانشگاه برتر جهان است که بین سال های ۱۹۴۵ و ۱۹۶۷ تاسیس شده‌اند و ایران در این نظام رتبه بندی 11 دانشگاه برتر دارد .

در این رتبه بندی دانشگاه هایی با قدمت بیش از 50 سال و کمتر از 80 سال مطابق همان ۱۳ معيار مربوط به رتبه بندي كلي اين نظام مورد بررسی قرار گرفته می‌شوند. البته قابل ذکر است وزن شاخص‌ها در این نظام نسبت به وزن شاخص ها در نظام رتبه بندی کلی (جهانی) متفاوت است (به عنوان مثال وزن شاخص های حوزه  شهرت کاهش پیدا کرده است).

دانشگاه‌های ایرانی حاضر در این رتبه بندی به شرح زیر می‌باشند:


تعداد مشاهده خبر: (233)
کد خبر: 6724
  • دانشگاه الزهرا در ميان 250 دانشگاه "عصر طلایي" رتبه‌بندی تايمز

حق انتشار اطلاعات برای مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.   |  اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات