اخبار
19

عضویت دکتر رضایی شریف آبادی در هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان تهران

آقای دکتر زکایی رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی طی حکمی آقای دکتر سعید رضایی شریف آبادی، رئیس مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهرا(س) را به عنوان عضو هیات استانی نظارت ارزیابی تهران منصوب نمود.


تعداد مشاهده خبر: (26)
کد خبر: 6729

حق انتشار اطلاعات برای مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.   |  اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات