همایش‌های داخلی و خارجی مرتبط با فعالیتهای مرکز

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نخستین همایش بین المللی و دوازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی


 


حق انتشار اطلاعات برای مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.   |  اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات