کتب مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهرا(س):

 عملکرد دانشگاه الزهرا(س) از منظر برنامه عملیاتی سال 97-96مجموعه مقالات نخستین همایش بین المللی و دوازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی

 

تحلیل ارزیابی عملکرد دانشگاه الزهرا (س) در سال 1395

تحلیل نتایج ارزیابی عملکرد دانشگاه الزهرا(س) در سال 1394

 

ارزیابی عملکرد دانشگاه الزهرا(س) در سال 1392 و  1393


"تحلیل نتایج ارزیابی عملکرد دانشگاه الزهرا(س) در سال 1391"


"تحلیل نتایج ارزیابی عملکرد دانشگاه الزهرا(س) در سال 1390" 


گزارش ها

گزارش ارزیابی عملکرد دوره‌ی 92-93 و معرفی الگوی جدید ارزیابی 1394

(ISC) دانشگاه الزهرا(س) در نظام رتبه بندی  دانشگاههای جهان اسلام

مروری بر دانشگاه های برتر بانوان در جهان

گزارش ارزیابی عملکرد کارکنان سال 1392

نتایج رتبه بندی 50 دانشگاه برتر ایران در رتبه بندی وبومتریکس ژانویه 2015 

 نتایج رتبه بندی 50 دانشگاه برتر ایران دررتبه بندی وبومتریکس جولای2014 


راهنماهای آموزشی


دفترچه های ارزیابی عملکرد سال 1392و 1393


حق انتشار اطلاعات برای مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.   |  اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات