درج:    
قابليت ديدن:     ماژول:   

کارگاه‌های آموزشی مرکز

   کمينه

 

 کارگاه استقرار کیفیت در نظام آموزش عالی 

 دانلود فایل اول(مبانی ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی)ا  

 دانلود فایل دوم (فرایند انجام ارزیابی درونی)ا 

 

فایل کارگاه آموزشی خلاقیت 

 فایل کارگاه آموزشی کار تیمی

 

(کارگاه آموزشی ویکی‌پدیا آبان 95)

فایل آموزشی PDF 

فایل آموزشی نحوه استفاده از گوگل اسکولار (Google Scholar)

 

(کارگاه ارزیابی کارکنان تیر ماه 1395)

برای دانلود فایل بخش اول کارگاه آموزشی آشنایی با دستورالعمل و شاخص‌های جدید ارزیابی عملکرد اعضا کلیک کنید

برای دانلود فایل بخش دوم کارگاه آموزشی آشنایی با دستورالعمل و شاخص‌های جدید ارزیابی عملکرد اعضا کلیک کنید

برای دانلود فایل بخش سوم کارگاه آموزشی آشنایی با دستورالعمل و شاخص‌های جدید ارزیابی عملکرد اعضا کلیک کنید


(13 و 14 ام بهمن 1394)

برای دانلود فایل بخش دوم کارگاه آموزشی آشنایی با دستورالعمل و شاخص‌های جدید ارزیابی عملکرد اعضا کلیک کنید


برای دانلود فایل کارگاه آموزشی "آشنایی با شیوه های بررسی مستندات و تفکیک مستندات ارزیابی" ویژه ارزیابان کلیک کنید.

برای دانلود فایلهای کارگاه آموزشی شماره 3:"آشنایی با شیوه های مستند سازی  در ارزیابی عملکرد "کلیک کنید

 برای دانلود فایل کارگاه آموزشی شماره 1:"آشنایی با مدل سرآمدی دانشگاه الزهرا(س) " کلیک کنید

برای دانلود فایل کارگاه آموزشی شماره 2:"مدل سرآمدی دانشگاه الزهرا(س) " کلیک کنید

 

حق انتشار اطلاعات برای مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.   |  اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات