۱۳۹۹ شنبه ۱۵ آذر
نظام‌های رتبه بندی بین المللی

نظام رتبه بندی بین‌المللی

آدرس وب‌سایت

گزارش تحلیلی

گزارش آماری

 پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
 
https://ur.isc.gov.ir 
دریافت گزارش جهانی
دریافت گزارش جهان اسلام
 
 2019 جهان اسلام
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام-موضوعی 
  
https://ur.isc.gov.ir  دریافت گزارش موضوعی  موضوعی 2019
 نظام رتبه‌بندی سایماگو
 https://www.scimagoir.com/دریافت گزارش 
  
 نظام رتبه‌بندی تایمز
  
www.timeshighereducation.com  دریافت گزارش
 
نظام رتبه‌بندی تایمز-IMPACT
 
دریافت گزارش
نظام رتبه‌بندی تایمز-Golden Age
 
دریافت گزارش 
  تایمز موضوعی
 
 
نظام رتبه‌بندی تایمز-آسیا
 
 
 نظام رتبه‌بندی Q-S
 
 www.topuniversities.comدریافت گزارش 
2018
2017
 نظام رتبه‌بندی URAP
 
 www.urapcenter.org دریافت گزارش2019
 نظام رتبه‌بندی ROUND
www.roundranking.com دریافت گزارش
 نظام رتبه بندی Round موضوعی
 
 

علوم فنی 2020 

 علوم اجتماعی2019

علوم زیستی2019 

نظام رتبه بندی وبومتریکس
 
 
 www.webometrics.info دریافت گزارش
2020.1.2
نظام رتبه‌بندی لایدن
 
 www.leidenranking.com دریافت گزارش
نظام رتبه بندی شانگهای
 
 www.shanghairanking.com دریافت گزارش  
 نظام رتبه بندی گرین متریک
 
www.greenmetric.ui.ac.id 
نظام رتبه بندی USNews
 
www.usnews.com دریافت گزارش 
www.natureindex.com  گزارش تحلیلی2020 
تاریخ به روز رسانی:
1399/08/10
تعداد بازدید:
424
دانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،ساختمان شهیده قزوینی،طبقه اول، مرکز ارزیابی و پایش عملکرد
arzyabi[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 88046906-021
داخلی :
:2941 - 2942 - 2943 - 2008
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.