۱۳۹۹ چهارشنبه ۳۰ مهر
اعضای شورا

 شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه الزهرا

دکتر مهناز ملانظری (رئیس دانشگاه و رئیس شورا)

دکتر سعید رضایی شریف آبادی (رئیس مرکز ارزیابی و دبیر شورا)

 


اعضای حقوقی شورا

دکتر مهدی سیف برقی( معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی)

دکتر یداله اردو خانی(معاون پژوهشی و فناوری)

دکتر علی رحمانی(معاون اداری مالی)

دکتر شهلا بختیاری (معاون دانشجویی)

دکتر ندا گلیجانی مقدم(معاون فرهنگی و اجتماعی)

دکتر آمنه خدیور (مدیر برنامه بودجه تحول اداری و بهره‌وری)

 


اعضای حقیقی شورا

دکتر افسانه توسلی (مدیر امور پژوهشی)

دکتر سوسن باستانی(استاد گروه مطالعات زنان)

دکتر فریده حق بین (دانشیار گروه زبانشناسی)

دکتر امیر غائبی(دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی)

دکتر امیر علی مسعودی(استاد گروه فیزیک)

دکتر پریچهر حناچی(دانشیار گروه بیو تکنولوژی و رئیس مدیریت همکاری‌های علمی و بین المللی)

دکترحسین راغفر (دانشیار گروه اقتصاد و رئیس پژوهشکده بین‌المللی اقتصاد صدر)

تاریخ به روز رسانی:
1399/02/04
تعداد بازدید:
156
دانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،ساختمان شهیده قزوینی،طبقه اول، مرکز ارزیابی و پایش عملکرد
arzyabi[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 88046906-021
داخلی :
:2941 - 2942 - 2943 - 2008
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.