۱۳۹۹ شنبه ۱۵ آذر
اعضای کارگروه

دکتر سعید رضایی شریف آبادی (رئیس مرکز ارزیابی و رئیس کارگروه)

دکتر فریده حق بین (دانشیار گروه زبانشناسی)

دکتر بتول سجاد (دانشیار گروه فیزیک) 

دکتر زهرا رهبرنیا (دانشیار گروه فیزیک) 

دکتر محمدرضا صعودی (استاد گروه میکروبیولوژی)

دکتر محمدعلی صنیعی منفرد (دانشیار گروه مهندسی صنایع) 

دکتر زهرا طالب پور (دانشیار گروه شیمی)

دکتر ندا عبدالوند (دانشیار گروه مدیریت)

دکتر فریبا عدلی (استادیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)

دکتر فتحیه فتاحی زاده (استاد گروه علوم قرآن و حدیث)

 

تاریخ به روز رسانی:
1399/02/04
تعداد بازدید:
266
دانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،ساختمان شهیده قزوینی،طبقه اول، مرکز ارزیابی و پایش عملکرد
arzyabi[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 88046906-021
داخلی :
:2941 - 2942 - 2943 - 2008
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.