۱۴۰۳ سه شنبه ۲ مرداد

اهداف، ماموریت ها و شرح وظایف

دانشگاه ها تا زمانی که برای بقاء تلاش میکنند و خود را نیازمند حضور در عرصه ملی و جهانی میدانند، باید اصل بهبود مستمر را سرلوحه فعالیت خود قرار دهند. این اصل حاصل نمیشود، مگراینکه زمینه دستیابی به آن با بهبود مدیریت عملکرد امکانپذیر شود. این بهبود را می توان با گرفتن بازخور لازم از محیط درونی و پیرامونی، تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدهای سازمان، مسئولیت پذیری و جلب رضایت مشتری، با ایجاد و بکارگیری سیستم ارزیابی عملکرد با الگوی متناسب، ایجاد کرد. سیستم ارزیابی عملکرد با الگوی مناسب به انعطاف پذیری برنامه ها و اهداف و ماموریت سازمان ها در محیط پویای امروزین کمک قابل توجه می نماید. ارزیابی و اندازه گیری عملکرد و توسعه آن به فرهنگ سازی و ارتقاء فرهنگ سازمانی نیاز دارد.بهبود مستمر عملکرد علاوه بر ارتقای کیفیت عملکرد یک سازمان که از طریق ایجاد فرصتهای رشد و تعالی حاصل میشود، هم افزایی را نیز بیشتر می نماید. به همین منظور مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهرا(س) نیز همانند سایر واحدهای سازمانی با هدف بهبود مستمر عملکرد خود که قطعا دربهبود عملکرد کلان دانشگاه موثر خواهد بود، به دنبال تحقق ماموریت های خود که در قالب برنامه عملیاتی سالانه مصوب و ابلاغ شده است، می باشد.


» اهداف 

1- توصیف وضع موجود دانشگاه با توجه به شاخص های مرتبط با فعالیت های هر یک از واحد ها.
2- آسیب شناسی و ارائه پیشنهاد و راهکارهای ممکن جهت رسیدن به وضعیت مطلوب و بهبود کیفیت در دانشگاه.
3- شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت و چالش‌های دانشگاه.
4- ارتقاء کیفیت مؤلفه‌های دروندادی، فرآیندی و بروندادی .
5- شناسائی و کاربست عامل‌های تضمین کننده کیفیت آموزشی، پژوهش و فناوری، فرهنگی و اجتماعی، دانشجویی و اجرایی.
6- تقویت زمینه‌های تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در حوزه‌های صف و ستاد.
7- ایجاد زمینة افزایش بهره‌وری (کارایی و اثربخشی) با استفاده از فرایند نظام‌مند نظارت و ارزیابی.
8- تعمیق و اشاعه فرهنگ نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در دانشگاه.
9- تقویت زمینه‌های پاسخگویی به ذینفعان درونی و بیرونی.
10- تضمین کیفیت نظام‌مند از طریق بررسی وضعیت موجود در قیاس با استانداردهای ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی برگرفته از چالش‌ها  

» بیانیه ماموریت

مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهرا (س) ، با تکیه بر اطلاعات دقیق و منسجم و با بهره‌گیری از مجموعه قابلیت‌ها و شایستگی‌های دانشگاه الزهرا(س) ، مسیر آینده خود را مبتنی بر تحقق اهداف زیر قرار داده است:
 
1) بازتاب توانمندی های دانشگاه الزهرا(س) در جوامع بین المللی به عنوان تنها دانشگاه جامع تک جنسیتی ویژه زنان در خاورمیانه
2) واکاوی جایگاه دانشگاه الزهرا(س) در نظام های رتبه بندی ملی و بین المللی
3) تحلیل و ارائه پیشنهادات بهبود مقتضی با وضعیت دانشگاه الزهرا(س) بر مبنای نقاط قوت و فرصت های محیطی و محاطی این دانشگاه 
4) مشارکت علمی – اجرایی بمنظور تدوین، عملیاتی سازی و ارزیابی برنامه ی عملیاتی دانشگاه
5) ارزیابی وب سایت های دانشگاه
6) ارزشیابی پیشبرد برنامه عملیاتی واحدهای مختلف دانشگاه
 
» شرح وظایف مرکز ارزیابی و پایش عملکرد 
 
اجرای مصوبات و دستورالعمل‌های شورای نظارت و ارزیابی آموزش عالی
جمع‌آوری اطلاعات و آمار مورد نیاز در چارچوب مصوبات شورای نظارت و ارزیابی آموزش‌عالی و تجزیه و تحلیل داده‌ها و دسته‌بندی اطلاعات مربوط به آن و ارائه گزارش به شورای نظارت و ارزیابی
همکاری با گروه‌های نظارت و ارزیابی اعزامی از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
تهیه گزارش مربوط به کیفیت آموزشی دانشگاه بر اساس الگوهای تنظیم شده از سوی شورای نظارت و ارزیابی آموزش‌عالی و ارائه آن به ریاست دانشگاه جهت انعکاس به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پایان هر نبمسال تحصیلی
• ارزیابی ارتقاء کیفیت و کمیت فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجرایی و میزان برنامه‌ها و مقررات بر اساس عوامل و شاخص‌های تعیین شده
• جمع‌آوری و ارائه نظرات و پیشنهادهای لازم در جهت اصلاح و بهبود کیفیت آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجرایی و ..... در دانشگاه.
• ایجاد هماهنگی و ارتباط میان شورای نظارت و ارزیابی و گروه نظارت و ارزیابی دانشگاه
• ارزیابی روش تدریس اعضاء هیأت‌علمی دانشگاه و تلاش در جهت انتخاب مناسب‌ترین روش تدریس برای هر موضوع درسی از طریق بررسی و تجزیه و تحلیل فرم‌های نظر خواهی از دانشجویان و دانش‌آموختگان در مورد نقاط قوت و ضعف نحوه آموزش و پژوهش در دانشگاه
• بررسی و تصویب طرح‌های مربوط به نظارت و ارزیابی دانشگاه
• بررسی وضعیت آموزشی، پژوهشی و رفاهی اعضاء آموزشی دانشگاه و یافتن شاخص‌ها و عوامل تأثیر‌گذار بر کیفیت آموزش
• بررسی و ارزیابی مستمر کارکرد گروه‌های آموزشی، دانشکده‌ها و واحد‌های دانشگاه‌ی و ارائه گزارش به معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
• بررسی مشکلات و مانع رشد کیفی آموزش و پژوهش در دانشگاه و ارائه طرح‌های مناسب جهت بهبود و افزایش سطح کیفی آموزش و پژوهش
• ارتباط با دانشگاه‌های معتبر جهان و کسب اطلاع از نحوه تلاش‌ها و دستاوردهای نوین در زمینه نظارت و ارزیابی آموزش واستفاده بهینه از آن
نظارت و ارزیابی منظم فعالیت‌های مدیران و کارکنان با هماهنگی و همکاری معاونت‌های ذی‌ریط
• تهیه آیین‌نامه و دستورالعمل‌های لازم در زمینه مربوط
• انجام امور محوله در زمینه نظارت و ارزیابی از سوی مقام مافوق
 
» ارزش ها
 
1. تعهد به تعالی
2. خلاقیت و نوآوری
3. نظم و انضباط
4. مسئولیت پذیری‌
5. ارتقاء دانش سازمانی
6. چابکی و انعطاف‌پذیری
7. اعتماد و صداقت
8. التزام به محرمانگی اطلاعات‌
9. وجدان کاری و پاسخ
10.کار تیمی

تاریخ به روز رسانی:
1400/04/26
تعداد بازدید:
4445
دانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،ساختمان شهیده قزوینی،طبقه اول، مرکز ارزیابی و پایش عملکرد
arzyabi[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 88046906-021
داخلی :
:2941 - 2942 - 2943 - 2008
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.