۱۴۰۳ سه شنبه ۲ مرداد

تاریخچه

این مرکز به منظور تحقق اهداف تعیین شده در آئین نامه " تشکیل و نحوه فعالیت دفاتر نظارت و ارزیابی دانشگاه ها و مؤسسات عالی " مصوب 87/1/24 ، زیر نظر مستقیم ریاست دانشگاه و در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه به منظور فراهم نمودن زمینه های لازم برای رشد و شکوفایی واحدهای دانشگاه، ارتقای کیفیت آموزش، پژوهش، فناوری، فرهنگی و....... از اردیبهشت سال 1391 فعالیت خود را آغاز نمود. مبنای فعالیت های تعریف شده مرکز جمع آوری و پردازش داده ها و همچنین تهیه گزارش های تحلیلی و کارشناسی مورد نیاز برای مدیران و سیاست گذاران دانشگاه، بصورت دوره ای و موردی می باشد.

 
پایش : منظور از پایش، بررسی میزان پیشرفت فعالیت‌ها و اقدامات برنامه در یک دوره زمانی مشخص می‌باشد. 
ارزیابی : منظور از ارزیابی، تعیین میزان تحقق اهداف کلان و استراتژیک برنامه عملیاتی بر اساس شاخص‌های کلیدی عملکرد می‌باشد.
نظارت : به منظور تعیین میزان انطباق فعالیت‌ها با اهداف از پیش تعیین شده (برنامه راهبردی) می‌باشد.

  •  ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکرد

بهبود مستمر عملکرد سازمانها، نیروی عظیم هم‌افزایی (Synergy) ایجاد می‌کند که این نیروها می‌تواند پشتیبان برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصت‌های تعالی سازمانی شود. دولتها و سازمانها و مؤسسات تلاش جلو برنده‌ای را در این مورد اعمال می‌کنند. بدون بررسی و کسب آگاهی از میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدون شناسایی چالشهای پیش روی سازمان و کسب بازخورد و اطلاع از میزان اجرا سیاستهای تدوین شده و شناسایی مواردی که به بهبود جدی نیاز دارند، بهبود مستمر عملکرد میسر نخواهد شد. تمامی موارد مذکور بدون اندازه‌گیری و ارزیابی امکان‌پذیر نیست.

 


تاریخ به روز رسانی:
1402/04/06
تعداد بازدید:
3764
دانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،ساختمان شهیده قزوینی،طبقه اول، مرکز ارزیابی و پایش عملکرد
arzyabi[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 88046906-021
داخلی :
:2941 - 2942 - 2943 - 2008
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.