۱۴۰۰ سه شنبه ۱ تير

معرفی

 
شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت با توجه به ابلاغ آیین نامه شورا و مدیریت نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت، این شورا در تاریخ 1396/02/08 در دانشگاه تشکیل و جلساتی را به طور مستمر برگزار می‌نماید. همچنین مطابق آیین نامه تشکیل شورای نظارت، دانشگاه می‌تواند حسب مورد نسبت به تشکیل کارگروه‌های تخصصی اقدام نماید. در همین راستا شورای نظارت با هدف شناسایی مسائل و موانع ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش دانشگاه و شناسایی راهکارهای بهبود عملکرد و به عنوان بازوی فکری و مشورتی مرکز ارزیابی و پایش عملکرد نسبت به تشکیل کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش و پژوهش اقدام نمود و اعضای آن به پیشنهاد رئیس مرکز ارزیابی و با حکم رئیس دانشگاه برای مدت دو سال انتخاب شدند. علاوه بر کارگروه مذکور به منظور بررسی دقیق‌تر و تخصصی‌تر مسائل به همراه ارائه راهکارها و پیشنهادها سه تیم تخصصی آموزش، پژوهش و کارآمدسازان نیز درسال 98 تشکیل و جلسات متعددی توسط کارگروه و تیم‌های مربوطه برگزار می‌گردد.

 
» اعضای شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه الزهرا

دکتر مهناز ملانظری (رئیس دانشگاه و رئیس شورا)
رئیس مرکز ارزیابی و پایش عملکرد

» اعضای حقوقی شورا

 معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
دکتر یداله اردو خانی(معاون پژوهشی و فناوری)
دکتر علی رحمانی(معاون اداری مالی)
دکتر شهلا بختیاری (معاون دانشجویی)
دکتر ندا گلیجانی مقدم(معاون فرهنگی و اجتماعی)
مدیر برنامه بودجه تحول اداری و بهره‌وری

» اعضای حقیقی شورا

دکتر افسانه توسلی (مدیر امور پژوهشی)
دکتر سوسن باستانی(استاد گروه مطالعات زنان)
دکتر فریده حق بین (دانشیار گروه زبانشناسی)
دکتر امیر غائبی(دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی)
دکتر امیر علی مسعودی(استاد گروه فیزیک)
دکتر پریچهر حناچی(دانشیار گروه بیو تکنولوژی و رئیس مدیریت همکاری‌های علمی و بین المللی)
دکترحسین راغفر (دانشیار گروه اقتصاد و رئیس پژوهشکده بین‌المللی اقتصاد صدر)


» اعضای کارگروه آموزشی و پژوهشی


دکتر سعید رضایی شریف آبادی (رئیس مرکز ارزیابی و رئیس کارگروه)
دکتر فریده حق بین (دانشیار گروه زبانشناسی)
دکتر بتول سجاد (دانشیار گروه فیزیک)
دکتر زهرا رهبرنیا (دانشیار گروه فیزیک)
دکتر محمدرضا صعودی (استاد گروه میکروبیولوژی)
دکتر محمدعلی صنیعی منفرد (دانشیار گروه مهندسی صنایع)
دکتر زهرا طالب پور (دانشیار گروه شیمی)
دکتر ندا عبدالوند (دانشیار گروه مدیریت)
دکتر فریبا عدلی (استادیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
دکتر فتحیه فتاحی زاده (استاد گروه علوم قرآن و حدیث)


تاریخ به روز رسانی:
1399/09/26
تعداد بازدید:
675
دانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،ساختمان شهیده قزوینی،طبقه اول، مرکز ارزیابی و پایش عملکرد
arzyabi[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 88046906-021
داخلی :
:2941 - 2942 - 2943 - 2008
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.