۱۴۰۳ سه شنبه ۲ مرداد

معرفی

 
شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت با توجه به ابلاغ آیین نامه شورا و مدیریت نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت، این شورا در تاریخ 1396/02/08 در دانشگاه تشکیل و جلساتی را به طور مستمر برگزار می‌نماید. همچنین مطابق آیین نامه تشکیل شورای نظارت، دانشگاه می‌تواند حسب مورد نسبت به تشکیل کارگروه‌های تخصصی اقدام نماید. در همین راستا شورای نظارت با هدف شناسایی مسائل و موانع ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش دانشگاه و شناسایی راهکارهای بهبود عملکرد و به عنوان بازوی فکری و مشورتی مرکز ارزیابی و پایش عملکرد نسبت به تشکیل کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش و پژوهش اقدام نمود و اعضای آن به پیشنهاد رئیس مرکز ارزیابی و با حکم رئیس دانشگاه برای مدت دو سال انتخاب شدند. علاوه بر کارگروه مذکور به منظور بررسی دقیق‌تر و تخصصی‌تر مسائل به همراه ارائه راهکارها و پیشنهادها سه تیم تخصصی آموزش، پژوهش و کارآمدسازان نیز درسال 98 تشکیل و جلسات متعددی توسط کارگروه و تیم‌های مربوطه برگزار می‌گردد.

 
» اعضای شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه الزهرا

دکتر زهرا ناظم بکایی (رئیس دانشگاه و رئیس شورا)
دکتر مهدی سیف برقی (رئیس مرکز ارزیابی و پایش عملکرد و دبیر شورا)

» اعضای حقوقی شورا

 دکتر الهه مرندی(معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی)
دکتر یداله اردوخانی(معاون پژوهشی و فناوری)
دکتر محمدرضا عصاری(معاون اداری مالی)
دکتر لیلا ثمنی(معاون دانشجویی)
دکتر زینب صادقی(معاون فرهنگی و اجتماعی)
دکتر آزاده مداحی(مدیر برنامه بودجه تحول اداری و بهره‌وری)

» اعضای حقیقی شورا
 
دکتر آمنه خدیور(عضو گروه مدیریت)
دکتر علی رحمانی(عضو گروه حسابداری)
دکتر سعید رضایی شریف آبادی (عضوگروه علم اطلاعات و دانش شناسی)
دکتر عبدالحمید علیزاده(عضو گروه شیمی)
دکتر امیر غائبی(عضو گروه علم اطلاعات و دانش شناسی)

» اعضای کارگروه آموزشی و پژوهشی

دکتر مهدی سیف برقی (رئیس مرکز ارزیابی و پایش عملکرد و دبیر شورا)
دکتر فریده حق بین (عضوگروه زبانشناسی)
دکتر بتول سجاد (عضو گروه فیزیک)
دکتر زهرا رهبرنیا (عضو گروه فیزیک)
دکتر محمدرضا صعودی (عضوگروه میکروبیولوژی)
دکتر محمدعلی صنیعی منفرد (عضوگروه مهندسی صنایع)
دکتر زهرا طالب پور (عضو گروه شیمی)
دکتر ندا عبدالوند (عضوگروه مدیریت)
دکتر فریبا عدلی (عضوگروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
دکتر فتحیه فتاحی زاده (عضوگروه علوم قرآن و حدیث)


تاریخ به روز رسانی:
1402/04/06
تعداد بازدید:
2561
دانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،ساختمان شهیده قزوینی،طبقه اول، مرکز ارزیابی و پایش عملکرد
arzyabi[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 88046906-021
داخلی :
:2941 - 2942 - 2943 - 2008
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.