۱۴۰۳ سه شنبه ۲ مرداد
همه
1402/10/10
  • جلسه مشترک با مدیریت برنامه، بودجه و تحول سازمانیجلسه مشترک با مدیریت برنامه، بودجه و تحول سازمانی
    جلسه مشترک با مدیریت برنامه، بودجه و تحول سازمانی
  • جلسه مشترک با دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه خوارزمیجلسه مشترک با دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه خوارزمی
    جلسه مشترک با دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه خوارزمی
  • جلسه مشترک با معاونت پژوهشیجلسه مشترک با معاونت پژوهشی
    جلسه مشترک با معاونت پژوهشی
دانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،ساختمان شهیده قزوینی،طبقه اول، مرکز ارزیابی و پایش عملکرد
arzyabi[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 88046906-021
داخلی :
:2941 - 2942 - 2943 - 2008
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.